מה זה בוררות ?
בוררות (ארביטרציה) היא שיטה אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים, בה צדדים למחלוקת מסכימים להציג את עמדותיהם בפני בורר שהוא צד שלישי אובייקטיבי, על מנת שיכריע בסכסוך ללא יכולת ערעור.
למי זה מתאים
בוררות יכולה להיות בין פרטים, בין מדינות, ואף בין פרטים למדינות. תהליך הבוררות מתאים לצדדים אשר מעוניינים להמנע מהליך משפטי ארוך ומעוניינים לפתור את הסכסוך ביניהם מחוץ לכותלי בית המשפט. יש לזכור כי פסק - בוררות הינו מחייב ואף תקף יותר מפסק של שופט.
מה זה גישור?
גישור זו שיטה אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים, שבה גורם נייטרלי מסייע לצדדים לסכסוך להשיג הסכם בעניין שבו לצדדים יש אינטרס משותף יחד עם חילוקי דעות. הגישור מתאפיין בפשטות ההליך, ובראייה הרחבה של האינטרסים של הצדדים, במקום ראייה צרה של סכסוך המובא להכרעה בלבד. ה
מה זה בוררות ?
בוררות (ארביטרציה) היא שיטה אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים, בה צדדים למחלוקת מסכימים להציג את עמדותיהם בפני בורר שהוא צד שלישי אובייקטיבי, על מנת שיכריע בסכסוך ללא יכולת ערעור.
מהו ההבדל בין הליך של בוררות לבין הליך של גישור?

הליך הגישור, לעומת בוררות, מיועד לגשר בין הצדדים ולהביא אותם להסכמה הדדית. למגשר אין סמכות משפטית לכפות על הצדדים החלטה זו או אחרת. הליך הבוררות לעומת זאת הינו הליך משפטי לכל דבר והחלטת הבורר הינה מחייבת מבחינה משפטית .

האם כל אחד יכול להיות בורר?

כל אדם יכול להיות בורר- אין נדרשת כל הכשרה לשם כך. כמובן שאדם אשר עבר הכשרה מתאימה יוכל להעניק כלים מתאימים לפתרון מהיר ויעיל.

האם ניתן לערער על פסק בורר לבית המשפט?

על פסק הבורר לא ניתן לערער לבית המשפט בזכות. גם אם הסכימו הצדדים על יכולת עירעור על הפסק, יהא זה עירעור ברשות בלבד ובתנאים מוגבלים. זאת, לעומת פסק דין של בית משפט הניתן, בדרך כלל, לערעור ראשון בזכות.

האם ניתן לפנות לבורות בכל נושא?

לא בכל עניין ניתן לפנות לבוררות. על פי החוק אין תוקף להסכם בוררות בעניין שאינו יכול לשמש נושא להסכם. ישנה רשימה של נושאים כאלו ובהם: דיירות מוגנת, מעמדו של אדם כעובד, ענייני מעמד אישי , משמורת קטינים, פירוק חברה ופירוק שותפות, ונושאים נוספים.

מה עדיף, גישור או בוררות?

זוהי שאלה אשר אין עליה תשובה ברורה אלא כל גמקרה לגופו. במרבית המקרים תהליך הגישור יקדם ואף יחליף תהליך בוררות. במקרים בהם יש נתק מוחלט בין הצדדים יעשה תהליך של בוררות.

מה היית רוצה לדעת?