ברוך הבא, אורח הרשם
שכחת סיסמא?תיקון פסק הבוררות
סעיף 22 לחוק הבוררות קובע, כי הבורר ובית המשפט יהיו רשאים לתקן טעויות שנפלו בפסק או להשלים את הפסק אם היה לקוי, על פניית בעל דין ובתנאי שניתנה לבעלי הדין הזדמנות נאותה לטעון טענותיהם. סעיף 22 לחוק הבוררות קובע, כי הבורר ובית המשפט יהיו רשאים לתקן טעויות
תיקון פסק הבוררות
סעיף 22 לחוק הבוררות קובע, כי הבורר ובית המשפט יהיו רשאים לתקן טעויות שנפלו בפסק או להשלים את הפסק אם היה לקוי, על פניית בעל דין ובתנאי שניתנה לבעלי הדין הזדמנות נאותה לטעון טענותיהם.סעיף 22 לחוק הבוררות קובע, כי הבורר ובית המשפט יהיו רשאים לתקן טעויות שנפלו בפסק או להשלים את הפסק אם היה לקוי, על פניית בעל דין ובתנאי שניתנה לבעלי הדין הזדמנות נאותה לטעון טענותיהם.סעיף 22 לחוק הבוררות קובע, כי הבורר ובית המשפט יהיו רשאים לתקן טעויות שנפלו בפסק או להשלים את הפסק אם היה לקוי, על פניית בעל דין ובתנאי שניתנה לבעלי הדין הזדמנות נאותה לטעון טענותיהם.
תיקון פסק הבוררות
סעיף 22 לחוק הבוררות קובע, כי הבורר ובית המשפט יהיו רשאים לתקן טעויות שנפלו בפסק או להשלים את הפסק אם היה לקוי, על פניית בעל דין ובתנאי שניתנה לבעלי הדין הזדמנות נאותה לטעון טענותיהם.
תיקון פסק הבוררות
סעיף 22 לחוק הבוררות קובע, כי הבורר ובית המשפט יהיו רשאים לתקן טעויות שנפלו בפסק או להשלים את הפסק אם היה לקוי, על פניית בעל דין ובתנאי שניתנה לבעלי הדין הזדמנות נאותה לטעון טענותיהם.
aaaaaaaaaaaaaa
דשגכaaaaaaaaaaaaa
fghhhhhhhhhhhhhh

hhhhhhhhhhhhh