תקנון שימוש

תקנון פורטל מפעלים (http://www.Mifalim.co.il)

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

 1. השימוש באתר mifalim.co.il   ("האתר") על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעילך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 2. הגלישה באתר ו/או הרשמתך לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 3. זכויות קניין רוחני: כל זכויות הקניין הרוחני באתר וזכויות היוצרים בקשר לאתר ובכלל אלה - עיצוב האתר, סידור התכנים והתוכנה, סמלי האתר, תכניו, בסיס הנתונים וכל חומר אחר שייכים לחברת מארס טכנולוגיות בע"מ ("מפעילת האתר"). סמלילי המפעלים המופיעים באתר אינם שייכים למפעילת האתר אלא לבעליהם החוקיים. אין להעתיק ו/או להעביר ו/או להפיץ ו/או לשנות ו/או לעשות כל שימוש בתכני האתר. שימוש באתר הינו לצורך אישי בלבד.
 4. מפעילת האתר שומרת לעצמה את האפשרות לנקוט בהליכים משפטיים נגד משתמש אשר יפר הוראה מהוראות תנאי שימוש כאמור בתקנון זה. מפעילת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר גישתו של גולש לשירות האתר אם יפר את תנאי התקנון.
 5. אחריות לתכנים: האתר איננו מייצר מידע אלא עורך מידע קיים, משמש כמנוע לאיתור מידע וכפלטפורמה להצעות שיתקבלו על ידי צדדים שלישיים. בהתאם, אין לראות במפעילת האתר כמסייעת להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בדין. הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. מפעילת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים באתר או מועברים בין הגולשים באתר. מפעילת האתר אינה לוקחת אחריות כלשהי לכל התקשרות שתיווצר בין גולש לבין צד שלישי באמצעות האתר, לרבות לא לטיב השירות ו/או המוצרים שמוצעים, תנאי הרכישה ו/או האספקה ו/או ביחס לכל עניין אחר שמוצע על ידי צד שלישי. מפעילת האתר תעביר את המידע אותו תשלח באמצעות הטופס/ים המיועד לכך באתר, למפרסם עמו ביקשת ליצור קשר, וזאת בהתאם לפרטים של המפרסם שנמסרו לה על ידו. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לנכונות ו/או עדכניות פרטי המפרסם ו/או לכך שהמפרסם יקרא את האמור בטופס ו/או יגיב לפנייה.  
 6. שימוש במידע של הגולש: המידע אותו תשלח דרך הטפסים באתר יועבר למפרסם עמו ביקשת ליצור קשר. מפעילת האתר יוצרת קבצי "Cookies" במחשבך האישי ומהם היא אוספת מידע הנוגע לסוג המידע המועדף עליך, דרכי הגישה שלך למידע זה, תחומי העניין שלך וכיו"ב. מובהר בזאת כי לאחר השארת פרטים אישיים על ידי גולש, יישמרו פרטי הגולש במערכת האתר, במטרה לאתר מפרסמים נוספים אשר הצעותיהם יוכלו לעניין את הגולש.
  כמו כן מפעילת האתר תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי המידע של הגולש, לשם ביצוע אחת ו/או יותר מן הפעולות הבאות: פרסום, שיווק וקידום מכירות, דיוור לרבות דיוור ישיר, באמצעות מפעילת האתר או מי מטעמה; איסוף מידע אודות לקוחות וצדדים שלישיים ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים; שימוש במידע על ידי מפעילת האתר ותאגידים נוספים, לרבות הפועלים מטעמם ו/או עבורם, לצרכים מסחריים ואחרים;. במסירת פרטיך הנך מקנה למפעילת האתר זכות לא מוגבלת בזמן לעשות שימוש במידע האישי, לפי שיקול דעתה, על פי האמור בתקנון זה.
 7. במידה ותבקש למחוק את פרטיך ממאגר המידע של מפעילת האתר, תוכל לעשות זאת בכל עת, על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת [email protected].
 8. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי או בלתי חוקי.
 9. בכוונת מפעילת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת מפעילת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית מפעילת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 10. מפעילת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר.  האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 11. הימצאות של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינה מהווה ערובה לתכנים באתרים אלה ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מפעילת האתר בקשר לאתרים האמורים.
 12. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
 13. מפעילת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.